۲۷ خرداد، ۱۴۰۲

عروسی وسترن تیلور هیل  

شنبه، ۱۰ ژوئن، تیلور هیل مدل، با دنیل فرایر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مزرعه بزرگ Devil’s Thumb در کلرادو ازدواج کرد. این دو اولین بار یکدیگر […]